Accessoires

Accessoires
Naargelang uw behoeften kunt u de volgende onderdelen toevoegen aan het systeem:
Reserveaccu 12-24V
Hulpaccu 12-24V vrachtwagen
In het bijzonder aangewezen voor vrachtwagens en machines waarbij de batterij kan worden ontkoppeld.
Verlengt de gebruiksduur van het systeem gedurende drie dagen.
Vibratiesensor *
Vibratiesensor
Heel doeltreffend bij alle soorten machines. Detecteert de werkelijke werkuren van de machine in functie van de vibraties die de machine genereert.
Deursensor *
Sensor deuropening
Beschermt de lading en verzekert dat de deuren tijdens het gehele traject niet worden geopend. Telkens als de deur van een voertuig wordt geopend, genereert het systeem een waarschuwing.
Relais voor activering op afstand *
Relais activeren op afstand
Een accessoire waarmee u op afstand de motor van het voertuig kunt blokkeren, de lichten kunt inschakelen of kunt toeteren.
Spanningssensor *
Voltage sensor
Aangewezen voor aggregaten. Detecteert de werkelijke activiteit van de aggregaten en waarschuwt wanneer deze geen stroom meer genereren.
Temperatuursensor
Temperatuursensor
Deze module controleert de temperatuur van een koelvrachtwagen. Wanneer deze temperatuur hoger of lager is dan een vooraf ingestelde waarde, wordt een waarschuwing gegenereerd.
Verbinding met de thermograaf *
Temperatuur van de thermograaf van de vrachtwagen wordt in realtime gemeten:
  • Thermoking - Model: DLPRO.
  • Carrier - Model: Datacold 500
Controle van taximeter *
controle taxameter
Voor taxichauffeurs die de afgelegde routes van de taxi willen kennen.
Licht in over:
  • Afgelegde routes
  • Wachttijden
Hulpsirene *
assistent Speaker
Gaat af:
  • als brandstof wordt gestolen.
  • als deuren ZONDER toestemming worden geopend.
  • als de temperatuur plotseling stijgt of daalt.
  • als de motor wordt geblokkeerd.
Kit tegen overvallen *
Overval Preventie Kit
De bestuurder kan bij een poging tot overval de drukknop indrukken.
Hiermee wordt een waarschuwing gegenereerd.
Identificatie van bestuurder *
Bestuurdersidentificatie
Een accessoire waarmee de bestuurder van het voertuig wordt geïdentificeerd.
Het voertuig kan NIET worden gestart totdat de identificatie is voltooid. **
De identificatie wordt geverifieerd door de kaart dichtbij de lezer te brengen.
In het rapport over het rijgedrag worden alle gegevens opgenomen over de overtredingen die elk bestuurder begaat.
Als het voertuig ZONDER de identificatie van de bestuurder wordt gestart, wordt een waarschuwing gegenereerd.
** RELAIS met ref. PSP50 moet worden geïnstalleerd.
Rijgedrag *
Rijstijl
Meldt wanneer de bestuurder een agressief rijgedrag vertoont.
Registreert wanneer het voertuig bruusk versnelt en remt.
Met MobileFleet kunt u verschillende zones met snelheidsbeperkingen configureren. Telkens als de bestuurder de maximale snelheid van een zone overschrijdt, wordt een zoemer geactiveerd in het voertuig die hoorbaar blijft totdat de snelheid wordt verlaagd tot de vooraf ingestelde parameters.
Deze overtreding wordt opgenomen in het rapport over het rijgedrag.
* Uitbreidingsplaat en zoemer vereist.