Waarschuwingen

Geen zorgen. MobileFleet waarschuwt u wel.
U hoeft uw gegevens niet continu te raadplegen.
U kunt een reeks waarschuwingen configureren die u zullen melden wanneer niet naar behoren wordt gewerkt of in het geval van een
incident, diefstal, enz. MobileFleet maakt het u heel gemakkelijk.
Via e-mail ontvangen waarschuwingen op uw
computer
Via sms ontvangen waarschuwingen op uw
mobiele telefoon
MobileFleet op uw computer en mobiele
Configuratie van waarschuwingen: U kiest de uren voor het ontvangen van de waarschuwingen.
Grafische waarschuwingen
Waarschuwing voor niet-toegestane start
Onbevoegd starten alert
Als wordt vastgesteld dat een voertuig op een niet-toegestaan tijdstip wordt gestart, verstuurt MobileFleet u een waarschuwing.
Waarschuwing voor de diefstal van brandstof *
Brandstof diefstal alert
MobileFleet controleert hoeveel brandstof het voertuig heeft. Als het brandstofniveau laag is, wordt u gewaarschuwd.
Waarschuwing voor het verlaten van een perimeter
Alert output van een perimeter
U kunt een perimeter of cirkelvormige zone aangeven die het voertuig niet mag verlaten. Doet het dit wel, dan wordt u gewaarschuwd.
Waarschuwing voor aankomst
Alert aankomst op een punt
Bepaal een aankomstpunt, bijvoorbeeld een leveringsplaats, een stad in de route, enz. U wordt gewaarschuwd wanneer het voertuig aankomt.
Waarschuwing. Bevestiging van levering
Bevestiging van de Levering Alert
Als een voertuig op een bepaald uur een levering moet brengen en het is er niet op tijd, ontvangt u een waarschuwing waarin u de afstand tussen het voertuig en de plaats van levering wordt gemeld.
Waarschuwing. Het land verlaten
Alert verlaten van het land
U wordt gewaarschuwd telkens als één van uw voertuigen het nationale grondgebied verlaat.
Waarschuwing voor rust of activiteit
Alert rust of activiteit
Controleer hoelang een voertuig of een machine in werking is of stilstaat. U wordt gewaarschuwd wanneer het voertuig of de machine stilstaat of wordt gebruikt.
Waarschuwing voor aantal kilometers
Alert kilometerstand
Leg een aantal kilometers vast. Als het voertuig het vastgelegde aantal kilometers heeft bereikt, wordt een waarschuwing gegenereerd. Deze functie waarschuwt u wanneer het voertuig aan een servicebeurt toe is.
Waarschuwing voor te hoge snelheid
Snelheidsovertredingen alert
Laten we veronderstellen dat u niet wilt dat uw voertuigen aan meer dan 90 km/u rijden. Als één van uw voertuigen deze snelheid overschrijdt, wordt u gewaarschuwd.
Waarschuwing voor de werkuren
Alert werktijden
Als een machine of voertuig het aantal door u vooraf ingestelde werkuren overschrijdt, wordt u gewaarschuwd.
Waarschuwing voor stilstand van een generator *
Stop alert generator
MobileFleet kan vaststellen wanneer een aggregaat stroom genereert of wanneer het stilstaat. In beide gevallen wordt u gewaarschuwd.
Waarschuwing via GPS, mobiele telefoon en andere waarschuwingen
Als het systeem vaststelt dat er geen ontvangst is, wordt u gewaarschuwd. Bovendien is MobileFleet een open systeem en kan het naargelang uw behoeften worden geconfigureerd.
Andere waarschuwingen:
Loskoppeling van accu
Opening van deuren
Versnelling/Vertraging *
Te traag rijden
Verlies van mobiele telefoon
Bestuurder NIET geïdentificeerd
Binnenrijden/verlaten van werkgebied
Gebruik van de drukknop tegen overvallen *
Brandstof *
Temperatuur *
Vibratie *
OPMERKING: voor de functies die met een (*) worden aangegeven, moet een accessoire worden geïnstalleerd