Voordelen

Verdien rustige geld besparen
Besparing vanwege hogere productiviteit:
 • U optimaliseert de af te leggen routes.
 • U vermijdt niet-toegestane omleidingen.
 • U vermijdt ritten of verplaatsingen buiten de werkuren.
 • U vermijdt boetes voor te hoge snelheid.
 • U vermindert overuren.
 • U hebt de gepresteerde werkuren volledig onder controle.
Besparing vanwege de kwaliteit van het beheer:
 • U bespaart brandstof en vermijdt diefstallen.
 • U beheert de onderhoud van uw voertuigen.
 • U kunt klachten onmiddellijk beantwoorden.
 • U vermijdt telefonische oproepen en tijdverlies.
 • U onderscheidt zich van de concurrenten.
Besparing vanwege veiligheid:
 • U weet altijd waar uw voertuigen zijn.
 • U verhoogt de veiligheid:
  • van uw wagenpark.
  • van de goederen.
  • van uw bestuurders.
Besparing vanwege andere services en voordelen:
 • Alle gebruikers van MobileFleet genieten van verlaagde prijzen bij het versturen van tekstberichten via internet.
 • Optimaliseer uw bedrijfsmiddelen door routes aan te geven, POI's te markeren en uw werk in MobileFleet te organiseren zonder bijkomende kosten.
BRANDSTOFBESPARING:
 • Door het gebruik buiten de werkuren, de te hoge snelheid, de optimalisatie van routes, enz. te controleren.
GEOPTIMALISEERDE MIDDELEN EN HOGERE PRODUCTIVITEIT:
 • Door de afgelegde routes te controleren weet u of de bestuurders hun werk verrichten.
 • Controle en bevestiging van bezoekverslagen.
 • Verificatie van tussenpunten.
 • Hulp bij de planning van het werk: door de optimalisatie van de te af te leggen routes (deze korter, efficiënter... maken).
 • Snellere levertijden.
 • Daling van improductieve uren.
 • Lagere arbeidskosten: werkelijk gewerkte uren, besparing in overuren.
 • Door een hogere efficiëntie kunnen we meer doen met minder.
HOGERE LEVENSDUUR VAN HET WAGENPARK:
 • Het systeem waarschuwt wanneer een servicebeurt nodig is.
REALTIME WAARSCHUWINGEN:
 • Hierdoor kunnen we weten of het werk goed wordt uitgevoerd, kunnen we incidenten anticiperen en onze reacties verbeteren.
BEWIJS VAN VERBLIJF:
 • Dankzij de rapporten die u van MobileFleet ontvangt, weet u zeker dat het voertuig zich op de vereiste plaats bevond tijdens de uren die u hebt overeengekomen met uw klant.
VERBETERDE SERVICEKWALITEIT:
 • Dankzij de analyse van de rapporten en de realtime controle kunnen we niet alleen weten op welke vlakken we kunnen verbeteren maar kunnen we ook incidenten anticiperen en onze reactietijd verbeteren. Hogere tevredenheid van de klanten.
JUISTE FACTURATIE AAN DE KLANTEN:
 • Dankzij de rapporten van MobileFleet kunnen we, in geval van geschil met de klant, bewijzen hoeveel uren exact moeten worden gefactureerd.
MOBILITEIT:
 • Beheer via mobiele telefoon, PDA, Blackberry, iPhone, Android. Waarschuwingen worden via sms of e-mail op de mobiele telefoon ontvangen.
CONTROLE OVER VERBORGEN KOSTEN:
 • U wordt vaak verrast door onverwachte kosten.
VEILIGHEID VAN HET WAGENPARK:
 • In geval van diefstal krijgt u uw voertuig terug: lokalisatie van het voertuig en contact met de autoriteiten om hen rapporten te overhandigen.
 • Verantwoordelijkheid van de bestuurders: bestuurders zijn meer op hun hoede omdat ze weten dat het voertuig uitgerust is met een volgsysteem. Zo voelen ze zich veiliger als ze assistentie nodig hebben.
LAGERE TELEFOONKOSTEN:
 • Besparing in de communicatie met de bestuurder. U hoeft niet meer continu te bellen om te weten waar de bestuurder zich bevindt of om hem/haar nieuwe werkorders te versturen.
 • Besparing door het versturen van sms via het internet naar de telefoons van de bestuurders.
BETERE PRIJS VOOR DE VERZEKERING VAN DE AUTO EN BESPARING IN BOETES:
 • Door de installatie van de zoeker kunt u een korting bekomen in het onderdeel over diefstal van de verzekeringspolis.
 • Als u een boete ontvangt, kunt u controleren of de gegevens juist zijn.
LAGERE CO2-UITSTOOT:
 • Elke extra kilometer kost u niet alleen brandstof en overbodige werkuren maar zorgt ook voor een hogere uitstoot van CO2 en andere gassen die het broeikaseffect veroorzaken dat leidt tot de klimaatverandering.
 • Dankzij MobileFleet stoot u minder gassen uit en draagt u uw steentje bij tot het tegenhouden van de klimaatverandering. Als u in uw bedrijf over het milieumanagementsysteem ISO 14.000 of EMAS beschikt, biedt MobileFleet u de nodige hulpmiddelen om een indicator voor deze daling in CO2 te implementeren. Dit draagt bij tot een continue verbetering in uw zoektocht naar een duurzaam bedrijf op milieugebied en een doeltreffender bedrijf op economisch gebied.