Kenmerken

WEBSITE
Google Maps. Inclusief Street View
Realtime controle over wagenpark.
Automatische verzending van posities
Informatie is gedurende 3 maand ONLINE beschikbaar
Programmeerbare waarschuwingen op bepaalde tijdstippen
Rapporten kunnen via e-mail worden verstuurd
Module voor de planning van onderhoud
Module voor routes
Privémodus
Verzending van routes naar mobiele telefoon
POI's
Verzending van sms
Controle van rijgedrag*
Identificatie van bestuurder*
Kit tegen overvallen*
Controle van taximeter*
OPMERKING: voor de functies die met een (*) worden aangegeven, moet een accessoire worden geïnstalleerd
MOBIELE TELEFOONS
Visualisering van precieze positie
Activering van blokkering van motor*
Ontvangst van waarschuwingen*
Visualisering van realtime positie
OPMERKING: voor de functies die met een (*) worden aangegeven, moet een accessoire worden geïnstalleerd